Zapisy na badanie

 

FORMULARZ ZAPISU


3 lata temu5 lat i więcejnigdy nie wykonano


MiastoMiasto poniżej 20tys. mieszkańcówwieś


elbląskibraniewskidziałdowskiiławskiostródzkinowomiejski


niższe niż podstawowepodstawowegimnazjalneponadgimnazjalnepolicealnewyższe


pracującabezrobotna, poszukująca pracy


przedsiębiorstwiegospodarstwie rolnymszkolesklepieurzędzieusługachwłasnej firmieplacówce medycznej

STATUS UCZESTNICZKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU/BADANIA


TAKNIEodmowa podania informacji


TAKNIE


TAKNIEodmowa podania informacji


TAKNIEodmowa podania informacji


moderatora spotkań edukacyjno-informacyjnychedukatorana spotkaniu edukacyjnym/biała niedzielabroszura edukacyjnaplakat informacyjno-edukacyjnyprasamobilny punkt informacyjno-edukacyjnypołożna/pielęgniarka (specj. ds. informacji)internet (facebook, serwis edukacyjny zdrowa.olsztyn.pl

Dodatkowe ułatwienia zapewniające uczestnictwo w projekcie - zwrot kosztów dojazdu na badania, dla osób, które nie mogą wykonać badania w miejscu zamieszkania:


TAKNIE


TAKNIE


TAKNIE


Dane podane w formularzu rekrutacyjnym, są zgodne z prawdą.
Zapoznałam się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy - subregion elbląski.
Zostałam poinformowana że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 10.07 Aktywne i Zdrowe Starzenie się.
W chwili przystąpienia do projektu jestem osobą aktywną zawodowo zgodnie z definicją ujętą w regulaminie konkursu.
Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w Projekcie.
Dobrowolnie przystępuję do badania cytologicznego.
Zapoznałam się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w ramach Projektu: Przetwarzanie danych osobowych

Wymagana jest akceptacje wszystkich powyższych oświadczeń dotyczących udziału w Projekcie.

Więcej informacji: a.suszczewicz@fundacja-ibies.org tel. 89 539 76 01.